SIOC OpenIR  > 金属有机化学国家重点实验室
Coplanar and stable derivalives of 13,14-didehydro- tribenzo[a,c,e] cyclooctene: Synthesis of 5,6-didehydro-1,1, 14,14-tetramethyl-10,11- methano-1H-benzo[5,6]cycloocta[1,2, 3,4-def]fluorene and 5,6-didehydro- 10,11-methano-1H- benzo[5,6]cycloocta[1,2,3,4
Huang XM(黄晓敏); Hou XL(侯雪龙); Zhou ZY(周宗原); Mai SW(麦松威); Huang NZ(黄乃正)
1993
发表期刊J. ORG. CHEM.
ISSN0022-3263
卷号58页码:7498-7506
学科领域有机化学
部门归属科学院上海有机化学研究所; 香港中文大学
URL查看原文
收录类别SCI
语种英语
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.sioc.ac.cn/handle/331003/17919
专题金属有机化学国家重点实验室
通讯作者Huang NZ(黄乃正)
推荐引用方式
GB/T 7714
Huang XM,Hou XL,Zhou ZY,et al. Coplanar and stable derivalives of 13,14-didehydro- tribenzo[a,c,e] cyclooctene: Synthesis of 5,6-didehydro-1,1, 14,14-tetramethyl-10,11- methano-1H-benzo[5,6]cycloocta[1,2, 3,4-def]fluorene and 5,6-didehydro- 10,11-methano-1H- benzo[5,6]cycloocta[1,2,3,4[J]. J. ORG. CHEM.,1993,58:7498-7506.
APA 黄晓敏,侯雪龙,周宗原,麦松威,&黄乃正.(1993).Coplanar and stable derivalives of 13,14-didehydro- tribenzo[a,c,e] cyclooctene: Synthesis of 5,6-didehydro-1,1, 14,14-tetramethyl-10,11- methano-1H-benzo[5,6]cycloocta[1,2, 3,4-def]fluorene and 5,6-didehydro- 10,11-methano-1H- benzo[5,6]cycloocta[1,2,3,4.J. ORG. CHEM.,58,7498-7506.
MLA 黄晓敏,et al."Coplanar and stable derivalives of 13,14-didehydro- tribenzo[a,c,e] cyclooctene: Synthesis of 5,6-didehydro-1,1, 14,14-tetramethyl-10,11- methano-1H-benzo[5,6]cycloocta[1,2, 3,4-def]fluorene and 5,6-didehydro- 10,11-methano-1H- benzo[5,6]cycloocta[1,2,3,4".J. ORG. CHEM. 58(1993):7498-7506.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
930164.pdf(1026KB) 开放获取--请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[黄晓敏]的文章
[侯雪龙]的文章
[周宗原]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[黄晓敏]的文章
[侯雪龙]的文章
[周宗原]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[黄晓敏]的文章
[侯雪龙]的文章
[周宗原]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。